dəstəbazlıq

dəstəbazlıq
is. Dəstə düzəltmə, dəstəbazın gördüyü iş (mənfi mənada işlənir). Dəstəbazlıq etmək.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • ibarəbazlıq — bax ibarəpərdazlıq. İbarəbazlıq fikrin boşluğuna və bir dərəcədə yoxluğuna dəlalət eləyir. F. K …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şivəbazlıq — is. İşvəbazlıq; naz satma, işvə satma xasiyyəti …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ərizəbazlıq — is. Ərizəbazın işi, peşəsi. Ərizəbazlıqla məşğul olmaq. Ərizəbazlıq işimizə mane olur. – Ərizəbazlıqla hərbi xidmətdən qurtara bilməyən İmanzadəyə, nəhayət, bir təsadüf kömək etdi. Ə. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ailəbazlıq — is. Ümumi mənafeyin ziddinə olaraq, ilk növbədə öz qohumlarının və yaxın adamlarının mənafeyini güdmə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hiyləbazlıq — bax hiyləgərlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • işvəbazlıq — is. İşvə, naz qəmzə etmə xasiyyəti …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müşavirəbazlıq — is. Tez tez müşavirə çağırmaqla məşğul olma; iclasbazlıq (mənfi mənada işlənir). Get gedə kolxozçular Xanpərinin müşavirəbazlığını lağa qoymağa başladılar. Ə. Vəl …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • məhkəməbazlıq — is. Məhkəməbaz adamın xasiyyəti …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • məşuqəbazlıq — bax aşnabazlıq 2 ci və 3 cü mənalarda …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nəzəriyyəbazlıq — is. Real varlıq və ya praktik fəaliyyətdən sərf nəzər edərək, yalnız nəzəriyyə, mücərrəd mülahizələrlə məşğul olma …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”